• Club Alpí Palamós

    Memòries socials

MEMÒRIA SOCIAL

La memòria social intenta recollir els valors que prevalen en el sí de la nostra entitat. És un recull des de diversos àmbits, pel que fa a les activitats físico-esportives, i les que fan referència a actes socials i culturals. Amb  tot aquest compendi integral es fa evident la salut i la identitat del club.

 


Intentem recopilar així, aquells fets destacables que ens ajudin a mostrar una fotografia el màxim d’objectiva possible del que representa el Club Alpí, tant pels nostres socis i sòcies com pels qui gaudeixin de qualsevol acte o activitat programat des de l’entitat.

MEMÒRIA SOCIAL

La memòria social intenta recollir els valors que prevalen en el sí de l’entitat, valorats des de diversos àmbits, tant pel que fa a les activitats esportives i físiques com les que fan referència a actes socials i culturals, de manera que mitjançant aquest compendi es fa evident la salut i la identitat del club.

Com a entitat estem integrats en la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya a nivell nacional (FEEC), en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) a nivell estatal i en la Union International Alpine Association (U.I.A.A.)a nivell internacional. 

 

També formem part del Consell de Cooperació del Consorci de les Gavarres a nivell local.

25
Fes-te sòcia/soci
25
Marxa Traginers
Llibre